Chip tuning

Какво представлява чип тунинг или ремап


За да може ECU (компютъра за управление на двигателя)  да отговаря на многобройните изисквания от страна на прозводителите на автомобили той е проектиран, така че да може да се настройва. Тази настройка се извършва с така наречините карти „Maps„. В паметта на калкулатора се намира (алгоритъма) софтуера за изпълнение, (данните) картите за настройка и индивидуалната за автомобила информация като вин-номер, данни за имобилайзера, специфични кодировки и други. Чрез картите за настройка може да се променя кофигурацията на двигателя като например, дали е с DPF или не, с EGR или без. С тяхна помощ също се настрова горивото, запалването, турбината и изобщо всичко което се управлява от ECU. Тунингът всъщност е пренастройка на част от вече настроинете карти от производителя. Променя се зададеното гориво, променя се налягането на турбината (ако е неоходимо), оптимизира се запалването и някои други параметри, за да се постигне желаната цел. Броят на тези карти е доста голям и зависи от конкретния компютър. От няколко хиляди за по старите и десетки хиляди за по новите компютри.Това налага използването на специализиран софтуер, чрез който могат да се открият и настроят желаните карти.

Има доста такива софтуери които предлагат различна функционалност.

ВИДОВЕ ТУНИНГ

Има различни видове тунинг, но когато говорим за тунинг (намеса в работата на ECU) с цел повишаване на мощността, те биват основно два.

  • Единият е да се подаде грешна информация на ECU, като се променят сигналите на някои от датчиците. Така комютъра се опитва да компесира разликата от входните данни и подава погрешни команди, като целта на това е да се впръсква повече гориво или да се променят параметрите на турбината в зависимост от това кой датчик се манипулира. Това са така наречините Power box устройства. Разбира се по този начин не могат да се постигнат големи резултати, защото не е достатъчно само (неконтролирано) увеличаване на горивото, а е необходима промяна на ъгъла на запалване, нивата входящ въздух и някои други параметри.
  • Другият вариант е чрез работа с предвидените от производителя за тази цел карти „Maps„. Чрез тях може прецизно да се настроят всички необходими параметри. Този вариант е най добрият и работи еднакво и за новите и старите компютри, но може би се наблюдава известно объркване заради начина по който се чете информацията от компютъра. 

 В по-старите контролери информацията е записана в еднократно програмируема памет EPROM. Това налага отваряне, разпояване на чипа/чиповете,четене, настройка „тунинг“, запис на нов/нови и връщането му/им на място. По-новите компютри позволяват четене през диагностичната букса OBD. През диагностичната букса се чете предимно област от паметта, в която се намират картите и повечето автомобили днес се настройват по този начин. Не се налага сваляне и отваряне.  Някои го наричат ремап „ReMap“ (промяна на карти). BDM и Bot Mode са варианти на четене, които изискват сваляне и отваряне на компютъра, но понякога това e единственатa алтернатива. Например някой ECU се четат през OBD, но не всички области с карти са достъпни или има включена анти тунинг защита „Tprot„. Има и вариант за четене, при който ECU се сваля от колата, но не се отваря. Използват се само няколко пинчета. Това е най добрият и безопасен вариант за четене, но не всички компютри го позволяват. 

Всеки от посочените варианти на четене може да повреди ECU ако не се използват оригинални инструменти