EGR off

Изключване на EGR клапан

EGR (клапан за рециркулация на изгорелите газове) е система, която има за цел да намали азотните оксиди NOx в изгорелите газове.

Образуването им е свързано с взаимодействието на кислорода и азота при висока температура, каквито са условията в горивната камера на двигателя.

С вкарването на изгорели газове във всмукателния колектор се променя гориво-въздушната смес (намалява кислорода), а с това и температурата на горене . При по-ниска температура на горене и по-малко количество кислород се образуват и по-малко азотни оксиди.

ЕГР- клапанът контролира количеството изгорели газове постъпили в двигателя посредством механично отваряне и затваряне на пътя на изгорелите газове.

Постоянното движение, високата температура и отлаганията от изгорелите газове, са силно неблагоприятни за функционирането на този клапан, поради което той често дава дефекти. Някой от видимите симптоми са придърпване при набиране, черен дим от ауспуха и най-вече загуба на мощност.

Цената на този клапан е доста висока. За някой модели превозни средства има и по евтини алтернативи, които обаче са изработени от евтини материали и животът им в тези условия е многократно по-къс от този на оригиналните.

Най-често първата стъпка е почистването, което върши работа в малък процент от случаите. Причината за това е износване на триещите се части на ЕГР-клапана и дори когато той е перфектно почистен, скоро след процедурата проблемът се появява отново.

Сервиз Рето предлага неговото софтуерно изключване.