Изтриване на кодове за грешки- DTC off

Има случаи в които даден двигател се използва в друг автомобил или дори друг тип превозно средство. Често в моторните спортове се налага да се премахнат редица функции и системи на двигателя, които са предвидени за заводски автомобил. Липса на комуникация с ABS, Табло, разни системи за екология, системи за вторично вкарване на въздух, неработещ подгрев на ламбда сонда и т.н. са едни от малкото примери в които компютъра записва грешки и тези грешки водят до невъзмощност да се ползва двигателя за спортни цели. Ние можем да изтрием от програмата на компютъра цели системи или индивидуални кодове на грешки, така че излишното във вашият случай да може да бъде премахнато и вие да използвате пълноценно агрегата си.