MAF off

Премахване на дебитомер

MAF или дебитомер дава информация за масата (количеството) въздух, постъпващо в автомобилния двигател.

С помощта на тази информация, компютърът изчислява какво количество гориво е нужно да осигурят инжекторите.

При някои компютри е възможно количеството въздух постъпващо в двигателя да бъде изчислено от входящото му налягане и оборотите.

Това дава възможност да се изключи дебитомера, а постъпващия въздух да се изчисли като се използва сензора за налягане на турбината MAP.

Той е по-надежден и рядко дава дефекти. Освен това дебитомера има граница на измерване, която при тунинг може да не е достатъчна за постигане на желания резултат.

Например след настройка на турбината в двигателя постъпват 1000мг въздух, но дебитомера може да измери само 800мг, тогава горивото, което ще се изчисли ще е за 800мг и няма да доведе до увеличаване на мощността. Може да се променят настройките, което ще доведе до впръскване на повече гориво при по-малко количество въздух, но тогава при ниско натоварване колата ще изпуска черен дим и ще гори повече без особен ефект върху мощността.