Lambda sensor off

Премахване на ламбда сонда

Във връзка с екологичния контрол и стремежа към по-малко замърсяване на въздуха, автомобилните изпускателни системи станаха доста по-сложни.

Важен компонент на тези системи е сензорът за кислород, известен като Lambda сензор.

Той измерва съдържащото се количество кислород в отработените газове и изпраща информация до компютъра на автомобила, който в зависимост от това дали е отчетено твърде много гориво или твърде много въздух, се настройва, за да се компенсира разликата.

Повечето автомобили имат втори Lambda сензор  с помощта на който в комбинация с първия се следи работата на катализатора.

Когато по една или друга причина катализаторът загуби своята ефективност това се регистрира като повреда и в най-добрия случай светва лампата за повреда в двигателя „check engine“.

Проблемът може да се реши със смяна на катализатор или да се направят софтуерни настройки, с които да не се следи състоянието му.

Това дава възможност да се премахне вторият Lambda сензор и/или катализатора