Vmax OFF

Премахване ограничител на скоростта

През 1993 година BMW въведоха ограничение на максималната скорост при супер спортните си модели. Това бе направено преди всичко от съображения за сигурност. Останалите автопроизводители възприеха бързо този стандарт и също започнаха да го използват при своите модели. Най-разпространеното ограничение на максималната скорост е 250 km/h. При много нови SUV модели (джипове) както и товарни автомобили, съществуват ораничения на скоростта около или под 200 km/h. Ако притежавате автомобил с такова ограничение на скоростта, ние можем да го премахнем или променим и да ви позволим,  да се насладите на пълния потенциал на автомобила си .