Почистване на ДПФ/DPF

Почистване на DPF

Промивка на DPF филтър на Mazda 1.5, 2016. с последваща принудителна регенерация и нулинаране на грешката P2459:00-2f известна на собствениците...