Airbag crash-reset

Airbag crash-reset Ford F150, 2019

Прекодиране на модула за премахване на отворените възглавници и препрограмиране за изтриване грешката за удара.